Dansk

dagblad

avis

ugeblad

hveranden uge

månedsblad

to gange om måneden

hveranden måned

kvartalsskrift

magasin

tidsskrift

billedblad

nyhedsbrev

skabelon

titel, overskrift

BDC, små bogstave

ordinær

fed

kursiv

English

daily newspaper

newspaper

weekly

biweekly

monthly

semimonthly

bimonthly

quarterly

magazine

periodical

illustrated

newsletter

template

headline

lower case

roman

bold

italic

Français

quotidien

journal

hebdomadaire

quinzomadaire

mensuel

bimensuel

bimestriel

trimestriel

magazine

périodique

illustré

lettre d’information

modèle

titre

bas-de-casse

romain

gras

italique

pressE Leksikon

Dansk Engelsk fransk

EditingPlus
er på Facebook

© 2006 – 2021 Alt indhold ejendomsret af EditingPlus.eu i Europa og i verden | Skabet og udgivet af Frédéric Lanta. Kopi af artikler, grafik, fotos, eller hver materiel uden er forbut | EditingPlus hjemmesiden er registreret hos det Nationalt Bibliotek af Frankrig, Bibliothèque Nationale de France (BNF) | Skrifttype fonte ICone brugt i EditingPlus logotyp er kreation af Jack Usine, ved imødekommenhed fra foundry Smeltery.net | Varemærker & logoer citat for information mål på den hjemmeside blive ejendom af legal kompani ejer | EditingPlus eks-medlem af Society for News Design | ToucheNoire.com e-forlag ejer til EditingPlus. Oversættelse på dansk af Carla Brink Lanta. Rør en anden måde at læse på.